Lewandowski Jan „Czy pani wierzy w UFO” – Pierwsza seta 57

  • Autor: Lewandowski Jan
  • Tytuł: Czy pani wierzy w UFO
  • Wydawnictwo: KAW
  • Seria: seria Czerwona Okładka
  • Rok wydania: 1981
  • Nakład:
  • Recenzent: Piotr Głogowski
  • Broń tej serii: Pierwsza seta

LINK Recenzja Adama Sykuły

Kto kogo robi w balona czyli PRL-owskie Archiwum-X

Koniec lat 70-tych był z wielu względów belle époque w socjalistycznej rzeczywistości PRL-u. Boom konsump­cyjny, modernizacja, prześciganie Zachodu (Polska dziesiątą potęgą gospodarczą świa­ta!), spodnie dzwony, Deyna, co karnego Argentynie nie strzelił i nieustające lato, ciepłe, słoneczne napawające optymizmem (dokładnie takie samo jak w filmach Ba­rei).

Czytaj dalej…