Stępowski Tadeusz – Awantura w Ostródzie 23/2008

  • Autor: Stępowski Tadeusz
  • Tytuł: Awantura w Ostródzie
  • Wydawnictwo: PAX
  • Seria: Biblioteczka Ziem Zachodnich
  • Rok wydania: 1963
  • Nakład: 30350
  • Recenzent: Grzegorz Cielecki

Ostródzki ragtime

Ostróda jest dla Mazur Zachodnich centrum wszechświata, a może nawet czymś znacznie więcej, zaś powieść Tadeusza Stępowskiego ma nawet Ostródę w tytule, bo o „Awanturze w Ostródzie” właśnie rzecz będzie. Nie jest może typowa powieść milicyjna, ale ma jej cechy, a napisana jest z tak wielką dezynwolturą, rozpędem, parą, mocą, swadą, animuszem, że miejscami niemal  zawłada Czytelnikiem. Po prostu dlatego, że jest niczym haust świeżego powietrza. I to wcale nie za sprawą fabuły.

Czytaj dalej „Stępowski Tadeusz – Awantura w Ostródzie 23/2008”