Alistair MacLean – Śluza 152/2023

  • Autor: Alistair MacLean
  • Tytuł: Śluza (Floodgate)
  • Wydawnictwo: prywatny maszynopis z tłumaczenia na podstawie wydania w William Collins & Sons
  • Rok wydania: nieznany (oryginał wydano w 1983 roku)
  • Nakład: 100
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Rękopis do użytku wewnątrz organizacyjnego

Alistair MacLean (1922-1987) był już przedstawiony w naszym Klubie. Powieść „Śluza” opublikował w roku 1983. W Polsce po raz pierwszy (i jedyny w PRL-u) wydana została w latach 80. przez jakieś „podziemne” wydawnictwo Nie ukrywam, że do recenzowania wybrałem ją właśnie z uwagi na … nietypowe wydawnictwo z czasów peerelowskich.

Czytaj dalej „Alistair MacLean – Śluza 152/2023”