Pilarz Zbigniew – Śmierć na drodze 20/2024

 • Autor: Pilarz Zbigniew
 • Tytuł: Śmierć na drodze
 • Wydawnictwo: MON
 • Seria: Labirynt
 • Rok wydania: 1977
 • Nakład: 120330
 • Recenzent: Mariusz Młyński

LINK Recenzja Roberta Żebrowskiego 

Zygmunt Pilarz to kolejna „Labiryntowa” enigma, jego bibliografia składa się tylko z tej jednej książki ale z jej treści wynika, że jest to redaktor milicyjnego tygodnika – wygląda więc na to, że dziennikarz pisma „W służbie narodu” zebrał w jednej książce trzynaście opowiastek stylistycznie zbliżonych do kronik kryminalnych z ostatnich stron gazet.

Czytaj dalej „Pilarz Zbigniew – Śmierć na drodze 20/2024”

Pilarz Zbigniew – Śmierć na drodze 518/2023

 • Autor: Pilarz Zbigniew
 • Tytuł: Śmierć na drodze
 • Wydawnictwo: MON
 • Seria: Labirynt
 • Rok wydania: 1977
 • Nakład: 120330
 • Recenzent: Robert Żebrowski

LINK Recenzja Mariusza Młyńskiego

Podpułkownik B. opowiada o sprawach z archiwum MO

Zbigniew Pilarz jest postacią zupełnie mi nieznaną. Recenzowana książka liczy 247 stron, a jej cena to 15 zł.

„Wydarzenia, które stały się kanwą zawartych w tej książce opowiadań, są autentyczne i z uwagi na swój charakter były w przeszłości przedmiotem zainteresowania wielu jednostek milicyjnych w naszym kraju. Ze zrozumiałych względów nazwiska występujących osób zostały zmienione (…) Fikcyjnym jest także nazwisko i osoba oficera milicji, podpułkownika Witolda Bielaka (…) Wszystkim, strzegącym życia i mienia obywateli, ofiarnym i ideowym, bezimiennym często twórcom sukcesów Milicji Obywatelskiej poświęcam tę pracę. Autor”.

Czytaj dalej „Pilarz Zbigniew – Śmierć na drodze 518/2023”