Cimoszewicz Marian – Trzy spotkania 27/2023

  • Autor: Cimoszewicz Marian
  • Tytuł: Trzy spotkania
  • Wydawnictwo: MON
  • Seria: seria Labirynt
  • Rok wydania: 1971
  • Nakład: 60000
  • Recenzent: Mariusz Młyński

Od treści tej antyniemieckiej, propagandowej bajeczki o wiele bardziej ciekawa jest biografia jej autora, którego synem jest Włodzimierz Cimoszewicz – jej elementy były wykorzystywane podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku. Zainteresowani tematem mogą przeszukać internet, strona IPN-u pisze o nim dość obszernie, ja ograniczę się do stwierdzenia, że wojna zastała go w mundurze NKWD, w 1943 roku został przeniesiony do armii Berlinga, a po wojnie czynnie uczestniczył w likwidacji podziemia i służył w Informacji Wojskowej i WSW.

Czytaj dalej „Cimoszewicz Marian – Trzy spotkania 27/2023”