Edigey Jerzy – Król Babilonu 550/2023

  • Autor: Edigey Jerzy
  • Tytuł: Król Babilonu
  • Wydawnictwo: Zrzeszenie Księgarstwa
  • Rok wydania: 1988 (wyd. II)
  • Nakład: 50350
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Śmierć nad Eufratem

Cztery napisane przez Jerzego Edigeya książki historyczno-sensacyjno-kryminalno-młodzieżowe, których miejscem akcji jest Starożytny Bliski Wschód, po raz pierwszy wydane zostały w „Czytelniku”, a były to w kolejności: „Strzała z Elamu” (1968), „Strażnik piramidy” (1977), „Król Babilonu” (1983) i „Szpiedzy króla Asarhaddona” (1983).

„Król Babilonu” liczy 191 stron, a cena okładkowa to 300 zł. Poza dwoma wydaniami polskimi, powieść ukazała się też w NRD i Czechosłowacji.

Z posłowia: „Każda tak zwana powieść historyczna opiera się nie tylko na naukowej dokumentacji, ale i na legendach, mitach, opowiadaniach, przekazach ustnych oraz … fantazji autora (…) Opis Babilonu, sposobu życia Babilończyków i Persów, ich stosunki społeczne i polityczne oraz organizację i uzbrojenie wojska zostały ukazane zgodnie z tym, co dotychczas ustalili uczeni-archeologowie”.

Akcja toczy się w Babilonii, okupowanej przez Persów, przede wszystkim zaś w jej stolicy – Babilonie, za czasów panowania króla Dariusza i jego syna – Kserksesa, w latach: 492-482 p.n.e.

Dzięki bohaterskiemu czynowi swojego syna – Zukatana, dziesiętnik Straży Miejskiej (jedna z trzech – obok wojska i gwardii królewskiej – formacja odpowiadająca za bezpieczeństwo i porządek) – Babilończyk Sillaja został awansowany przez księcia aż o trzy poziomy, na stanowisko głównego dowódcy Straży. Wykonując swoją pracę w okupowanej stolicy, potajemnie współpracował z najwyższym kapłanem świątyni, dążącym w konspiracji do wyzwolenia spod jarzma niewoli. Niestety w kilka lat potem zmarł i król Dariusz, i mądry kapłan, a sprzyjający Sillai książę został wyekspediowany z Babilonu na inną placówkę. Nowy kapłan i nowy książę nie byli przyjaźni dowódcy Straży. Na dodatek jeden z jego setników – Belszimani okazał się nielojalny.

W powieści tej mamy persko-babilońskie starcia zbrojne, pospolitą przestępczość oraz dwa zabójstwa i to głównych bohaterów. Jednak ciężko tę powieść zaliczyć do kryminałów, gdyż żadne „śledztwa” w sprawach zabójstw nie zostały przeprowadzone. Już z chwilą ich dokonania czytelnik łatwo może się domyślić przez kogo były inspirowane. Zostaje to też oficjalnie wyjaśnione pod koniec książki. O ile „Strzała z Elamu” jest rasowym kryminałem, to „Król Babilonu” jest tylko historyczną przygodówką. Sama książka jest dość porządna, ale „kryminałologom” jej nie polecam.