Warzecha Jarosław – Afera żyrardowska 9/2023

  • Autor: Warzecha Jarosław
  • Tytuł: Afera żyrardowska
  • Wydawnictwo: KAW
  • Rok wydania: 1986
  • Nakład: 30000
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Warszawa i warszawka, czyli niezapomniany klymat starej warsiaskiej ulycy

Recenzowana przeze mnie książka nie jest kryminałem milicyjnym. To powstały w czasach PRL-u fabularyzowany dokument dotyczący głośnej Afery żyrardowskiej z lat 30. ubiegłego wieku. Afera ta dotyczyła zakładów wyrobów lnianych w Żyrardowie, a dokładnie procederu sprzedaży jej, jako majątku Skarbu Państwa, francuskiemu przemysłowcowi Marcelowi Boussacowi za niewielki procent jej rzeczywistej wartości oraz wyprowadzania jej majątku za granicę.

Czytaj dalej „Warzecha Jarosław – Afera żyrardowska 9/2023”