Suchorowska Danuta – Rozbić więzienie UB! 367/2023

  • Autor: Suchorowska Danuta
  • Tytuł: Rozbić więzienie UB! Akcje zbrojne AK i WIN 1945-1946
  • Wydawnictwo: Agencja Omnipress
  • Rok wydania: 1991
  • Nakład: 5300
  • Recenzent: Robert Żebrowski

AK, WIN i NSZ w starciach z NKWD, Armią Czerwoną, KBW, WP, UB i MO

Danuta Suchorowska (1930-2011) materiały do tej książki zbierała w latach 80. W związku z tym Służba Bezpieczeństwa w grudniu 1982 roku założyła wobec niej sprawę operacyjnego sprawdzenia o krypt. „Muza”, którą prowadzono do roku 1985. Przez kolejny rok – jako pracownik Filharmonii Krakowskiej – była kontrolowana w ramach sprawy obiektowej „Muzyk”. W roku 1986 ponownie założono wobec niej sprawę operacyjnego sprawdzenia, tym razem o krypt. „Skrzypaczka”. Z uwagi na jej przejście na emeryturę utracono nad nią możliwość kontroli operacyjnej i w roku 1987 sprawę zakończono. Emerytka tymczasem pisała dla wydawnictw podziemnych.

Czytaj dalej „Suchorowska Danuta – Rozbić więzienie UB! 367/2023”