Woźniak Julian – Żółty łabędź 126/2024

  • Autor: Woźniak Julian
  • Tytuł: Żółty łabędź
  • Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza Rzeszów
  • Rok wydania: 1989
  • Nakład: 19 650 + 350 egz.
  • Recenzent: Paweł Krupa

“Jest to książka oparta na faktach. Opisane w niej wydarzenia są prawdziwe. […] Ze zrozumiałych względów w książce tej zostały zmienione nazwiska sprawców, niektórych świadków, a także nazwy pewnych miejscowości”.

Czytaj dalej „Woźniak Julian – Żółty łabędź 126/2024”