Mar Jan – Strażnicy zmarłych 140/2023

  • Autor: Mar Jan
  • Tytuł: Strażnicy zmarłych
  • Wydawnictwo: KAW
  • Rok wydania: 1986
  • Nakład: 40350
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Kobieta na pokładzie przynosi nieszczęście

Udało mi się trafić na jeszcze jeden peerelowski kryminał, który nie należy do żadnej serii wydawniczej. Wydany został przez oddział KAW w Szczecinie, a jeśli Szczecin to kryminał musi być „marynistyczny”. Tak jest i tym razem. Jan Mar to jeden z pseudonimów literackich – obok takich jak: Paweł Monat, Gloria Denis i Sylwia Monday) – Mariana Kowalskiego (ur. 1936), marynarza, pisarza i dziennikarza.

Czytaj dalej „Mar Jan – Strażnicy zmarłych 140/2023”