Lot Jan – A pościg trwa 252/2023

  • Autor: Lot Jan
  • Tytuł: A pościg trwa
  • Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX
  • Seria: Biblioteczka Ziem Zachodnich
  • Rok wydania: 1965
  • Nakład: 30350
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Niemiec Niemcowi wilkiem

Jan Lot jest mi zupełnie nieznany. Opowiadanie „A pościg trwa” liczy 84 strony, jego cena okładkowa to 5 zł.

Czytaj dalej „Lot Jan – A pościg trwa 252/2023”