Kilarski Roman – Organizacja Wywiadowcza Reinharda Gehlena 86/2024

  • Autor: Kilarski Roman
  • Tytuł: Organizacja Wywiadowcza Reinharda Gehlena
  • Wydawnictwo: MON
  • Rok wydania: 1978
  • Nakład: 20333
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Szpiony zza Odry i Nysy, czyli lektura uzupełniająca do „Labiryntów”

W polskich kryminałach, a konkretnie w powieściach szpiegowskich, motyw Organizacji Gehlena co jakiś wypływa. Warto więc przybliżyć historię i działalność wywiadu operującego z terytorium Niemiec Zachodnich, a także sukcesy peerelowskiego kontrwywiadu w wyłapywaniu jego wysłanników.

Czytaj dalej „Kilarski Roman – Organizacja Wywiadowcza Reinharda Gehlena 86/2024”