Guy Nedmon – Najkrótsze opowiadanie kryminalne 174/2024

  • Autor: Guy Nedmon
  • Tytuł: Najkrótsze opowiadanie kryminalne
  • Czasopismo: Tygodnik „Przekrój” (nr 859, 39/1961)
  • Wydawnictwo: Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa”
  • Rok wydania: 1961
  • Nakład: nieznany
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe

Autorem opowiadania jest Guy Nedmon, czyli … Ned Guymon. Opowiadanie to, pod tytułem „Conversation Piece”, opublikował w roku 1950 amerykański dwumiesięcznik „Ellery Queen Mystery Magazine” . Przetłumaczył je z francuskiego Salami Kożerski, czyli Marian Adam Eile-Kwaśniewski – założyciel i redaktor naczelny „Przekroju”.

Czytaj dalej „Guy Nedmon – Najkrótsze opowiadanie kryminalne 174/2024”