Różni autorzy – Problemy kryminalistyki nr 170 26/2023

  • Autor: Różni autorzy
  • Tytuł: Problemy kryminalistyki nr 170
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
  • Seria: Problemy kryminalistyki
  • Rok wydania: 1985
  • Nakład: nieznany
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Zabezpieczać, badać i wykrywać

„Problemy kryminalistyki” po raz pierwszy wydano w roku 1955 (pierwsze trzy numery jako „Biuletyn poświęcony zagadnieniom taktyki i techniki kryminalistycznej”). Ukazywały się jako kwartalnik, również po roku 1989. Czasopismo było poświęcone zagadnieniom teorii i praktyki naukowych metod zapobiegania i zwalczania przestępczości. Zostało odznaczone złotą odznaką „Za zasługi w ochronie porządku publicznego”.

Z tego numeru (170) możemy dużo się dowiedzieć o historii Zakładu Kryminalistyki KG MO, np. o tym, że w roku 1985 składało się z następujących Wydziałów: Badań Dokumentów, Badań Broni, Badań Mechanoskopijnych, Fizyko-Chemii, Biologii, Daktyloskopii i Innych Środków Identyfikacji Osób, Fotografii, Wydawnictw Naukowych i Informacji Naukowo-Technicznej, Badań Techniki Kryminalistycznej, Ogólnego i Fonoskopii (wydziały zaś składały się z pracowni).

W jednym z artykułów jest informacja o innych publikacjach ZK KG MO: „Biblioteka Kryminalistyczna”, „Biuletyn Informacyjny” i „Zeszyty Metodyczne”. Jest też artykuł Brunona Hołysta pt. „Kryminologia i kryminalistyka – nauki o przestępstwie i przestępcy”.

Mamy w recenzowanym numerze także „Kryminalistyczne aspekty wykrycia sprawców kradzieży obrazów w muzeum w Budapeszcie” autorstwa Sandora Biro. Jest to relacja z przebiegu śledztwa w sprawie włamania do Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, w dniu 5 listopada 1983 roku, i kradzieży siedmiu obrazów o łącznej wartości 35 mln USD (!!!). Okazało się, że przestępstwa dokonali Włosi, z pomocą Węgrów, na zlecenie Greka. Wszystkie obrazy odzyskano, a do dnia 28 stycznia 1984 roku zatrzymano wszystkie osoby podejrzane. Relacja ta jest bardzo ciekawa, można by na jej podstawie napisać świetny kryminał.

Wśród innych artykułów na uwagę zasługuje rubryka „Przegląd piśmiennictwa” zawierająca streszczenia książek o przestępstwach, które wydano ostatnio w ZSRR, NRD i CSRS.

Publikacja liczy 204 strony i przeznaczona jest do użytku służbowego. Jest dość ciekawa i uważam, że w czasie kiedy ją wydano, była pozycją wartościową.