Różni autorzy – Służba MO nr 1/1975 111/2022

  • Autor: Różni autorzy
  • Tytuł: Służba MO nr 1/1975
  • Wydawnictwo: Wydział Wydawnictw Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW
  • Seria: Służba MO
  • Rok wydania: 1975
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Narzędzie indoktrynacji funkcjonariuszy MO

„Służba MO” to czasopismo wydawane przez MSW w latach: 1957-1989. W zależności od roku był to miesięcznik, dwumiesięcznik lub kwartalnik (nie potrafię powiedzieć, ile numerów w sumie zostało wydanych). Zawierało prace z dziedziny problematyki prawa, taktyki zwalczania przestępczości, profilaktyki przestępstw, komentarze do orzecznictwa sądowego, recenzje prac z dziedziny kryminalistyki. Przepojone komunistyczną propagandą stało się ideologicznym przewodnikiem milicjantów.

Posiadany przeze mnie egzemplarz nosi nr 1(106) i jest z okresu styczeń-luty 1975 r. Liczy 154 strony. Na odwrocie okładki jest zapowiedź tego, co ukaże się w następnym numerze. Podzielone jest na części: 1. Z zagadnień profilaktyki 2. Problemy prawa i praworządności 3. Taktyka zwalczania przestępczości 4. Badania i ich wyniki 5. Doskonalenie kadr.

W pierwszej części jest jeden artykuł: „Podstawy prawne dobrowolnych drużyn ludowych w ZSRR”. Drużyny ludowe (wcześniej: milicja robotnicza, milicja ludowa, oddziały ochrony porządku) powstała w roku 1958 i pełniła podobne funkcje do ORMO.

Druga część zawiera cztery artykuły: „Kryminalno-polityczne i kryminologiczne aspekty zorganizowanej przestępczości gospodarczej”, „Zasady i przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego w świetle nowych przepisów” (zarządzenie nr 26 MSW z dnia 18 kwietnia 1974 r.), „Zbieranie danych o osobie sprawcy przestępstwa w postępowaniu administracyjnym” (źródłami tych wiadomości są: sprawca przestępstwa, świadkowie, biegli, dokumenty – opinia z zakładu pracy, opinia ze szkoły lub uczelni, dane o karalności, wyroki skazujące, akta poprzednich spraw karnych, opinie zakładów karnych, dane o notowaniach przez jednostki MO), „Aspekty prawne użycia broni przez funkcjonariusz MO” (rozporządzenie MSW z dnia 21 grudnia 1955 r.).

W trzeciej części jest artykuł „Kariera aferzysty” (opis autentycznej sprawy). Wiesław N. i dziesięciu jego wspólników zagarnęło w hucie „Bobrek” w Bytomiu mienie społeczne wartości 9 286 141 zł. Akta śledztwa liczyły 34 tomy (7768 kart) oraz 13 tomów różnych dokumentów. W sprawie wystąpiło 7 biegłych i 85 świadków.

Czwarta część zawiera artykuł „Wpływ zjawisk określanych patologią społeczną na porządek publiczny”.

Ostatnia część zawiera: „Rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów”, orzecznictwo Sądu Najwyższego, recenzje, teksty z literatury zagranicznej i czasopism zawodowych oraz poradnik bibliograficzny.

Autorami artykułów w większości byli oficerowie MO – jeden płk dr hab., jeden płk mgr, jeden ppłk, jeden mjr mgr, trzech kpt. mgr., a także dwaj cywilni doktorzy. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki wymienione są zasady publikowania w czasopiśmie „Służba MO”.