Różni autorzy – Na posterunku nr 23/1937 112/2022

  • Autor: Różni autorzy
  • Tytuł: Na posterunku nr 23/1937
  • Wydawnictwo: Komenda Główna Policji Państwowej
  • Seria: Na posterunku
  • Rok wydania: 1937
  • Recenzent: Robert Żebrowski

W służbie obywatelom II RP

„Na posterunku” to tygodnik poświęcony sprawom policji państwowej – oficjalne czasopismo P.P. Gazeta wydawana była w latach 1920-1939. Jej redakcja i drukarnia mieściły się w Warszawie przy ul. Trębackiej 11.

Recenzowany przeze mnie egzemplarz to nr 23 z dnia 6 czerwca 1937 roku. Liczy 24 strony.

Artykuły zamieszczone w numerze: „Ustawa o szkodnictwie leśnym i polnym” (komentarz), „Książę Michał Rumuński w Polsce”, „Krytyka zeznań” (autor – starszy posterunkowy) o wiarygodności przesłuchiwanych świadków, „Wykorzystany błąd” (podkomisarz) – opis autentycznej sprawy dotyczącej oszustwa, w której sprawca na podrobionych dokumentach wpisał … swoje imię i nazwisko, „Ludność Polski. Podział podług płci, wieku, języka, wyznania i zawodu” (dowiedziałem się z niego, że w Polsce zamieszkiwali niejacy Poleszucy, czyli mieszańcy Białorusinów i Rusinów), „Za śladem” (posterunkowy) – relacja z pościgu – po śladach – za koniokradem, „Złodzieje domowi” (starszy posterunkowy) – opis dwóch spraw, w których w pomysłowy sposób ustalono sprawców kradzieży (w jednej na pieniądzach, które miały być skradzione, ustawiono szklanki, by sprawca przestawiając je, zostawił ślady linii papilarnych, a w drugiej do pokoju w firmie wstawiono dodatkową szafę, by mógł się w niej zmieścić policjant prowadzący zasadzkę), „Wystawa „Praca i kultura wsi” oraz wieś Lisków”, „Scyzoryk i chusteczka” (przodownik) – opis sprawy dotyczącej kradzieży większej liczby papierosów, w której na miejscu zdarzenia zabezpieczono scyzoryk i chusteczkę; przedmioty te podrzucono do przedmiotów zrewidowanych zatrzymanym, by ustalić, który z nich odbierze je potem jako swoje, „Sportowy szal w kratę” (aspirant) – sprawa dotycząca kradzieży, w której sprawcę ustalono jedynie po charakterystycznym szaliku, „Wylegitymowanie podejrzanego spowodowało wykrycie włamania kasowego” (nadkomisarz) – ciekawy cytat: „Z powyższego wynika, ze przepisowe pełnienie służby dało w tym wypadku nadspodziewanie dobre wyniki. A teraz pytanie: który z Czytelników w ten sam sposób pełni służbę patrolową?”, „Katalonia i anarchia” (o dążeniach separatystycznych Katalonii), „Legitymowanie osób podejrzanych” (starszy posterunkowy), „I-szy kurs kryminologiczno-kryminalistyczny dla sędziów śledczych w Warszawie” (wykładowcami byli profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, sędziowie sądów warszawskich i oficerowie policji z Centrali Służby Śledczej, w tym jej szef oraz kierownik laboratorium), „Z życia policji” (zawody sportowe, działalność kulturalna i charytatywna), „Z policyj zagranicznych” (włoskiej, duńskiej, angielskiej i niemieckiej), „Ku waszej uwadze”, „Odpowiedzi redakcji” (na zapytania policjantów), „Z całej Polski” i „Ze świata” (wiadomości „cywilne”), „Z dziedziny radia. Jak zbudować tani i dobry radioodbiornik” (!!!), „Wiedza i życie” (m.in. świetny artykuł „Houdini – cudotwórczy prestidigitator”), „Rumunia a Polska” („o dobrosąsiedzkich stosunkach”), „Ważne dla Bibliotek i Czytających” (opisy książek niezwiązanych z policją).

Szczerze powiedziawszy część artykułów bardzo mnie zainteresowała i mimo upływu 85 lat informacje z niektórych z nich są nadal aktualne i przydatne współczesnym policjantom.