Wesołowski Krzysztof, Świeczyński Jan – Przyszedłem, żeby cię zabić 169/2023

  • Autor: Wesołowski Krzysztof, Świeczyński Jan
  • Tytuł: Przyszedłem, żeby cię zabić
  • Wydawnictwo: KAW
  • Seria: Ekspres Reporterów
  • Rok wydania: 1987
  • Nakład: 100350
  • Recenzent: Robert Żebrowski

… i żeby cię okraść

Seria „Ekspres Reporterów” ukazywała się w latach: 1976-1990, zazwyczaj jako miesięcznik. Jej hasło reklamowe to: „Nic co ciekawe nie jest nam obce”. W sumie wydano 153 tomiki, z czego 2 to były wydania specjalne. W szczytowym okresie nakłady sięgały 130 000 egzemplarzy. W każdym numerze zamieszczane były trzy reportaże, w kolejności: o aktualnym wydarzeniu, społeczno-obyczajowy i kryminalny.

Czytaj dalej „Wesołowski Krzysztof, Świeczyński Jan – Przyszedłem, żeby cię zabić 169/2023”