Kurek Tadeusz – Akta sprawy KS51 62/2008

  • Autor: Kurek Tadeusz
  • Tytuł: Akta sprawy KS/51
  • Wydawnictwo: Iskry
  • Rok wydania: 1953
  • Nakład: 6000
  • Recenzent: Tomasz Bujak

POLSKI PAWKA KOCZARGIN, CZYLI  WIKTOR SKARBEK POGROMCĄ REAKCYJNYCH AFERZYSTÓW

W Związku Radzieckim była taka propagandowa książka: „Jak hartowała się stal” niejakiego Ostrowskiego Mikołaja. Wydawany w milionach egzemplarzy okręt flagowy radzieckiej propagandy. Bieda, wyzysk i upokorzenia oraz partyjny agitator Żuchraj wzbudzają w młodym Pawce Korczaginie świadomość klasową. Przyłącza się do komunistów i walczy przeciw kontrrewolucjonistom o władzę dla mas pracujących Ukrainy.

Czytaj dalej „Kurek Tadeusz – Akta sprawy KS51 62/2008”