Kowalczyk Teofil – Sprawa R 1335/46 350/2023

  • Autor: Kowalczyk Teofil
  • Tytuł: Sprawa R 1335/46
  • Wydawnictwo: Śląsk
  • Seria: Tukan
  • Rok wydania: 1967
  • Nakład: 30281
  • Recenzent: Robert Żebrowski

Wypadki o charakterze antyrewolucyjnym wywoływane przez żywioły pogrobowców hitlerowskiego faszyzmu

O autorze książki wcześniej nic nie słyszałem. Poszukując w internecie Teofilów Kowalczyków znalazłem, urodzonego w roku 1910, sierżanta AK o ps. Teofil, walczącego w czasie Powstania Warszawskiego na Śródmieściu, autora książki „Tamtym dniom” wydanej w roku 1945.

Czytaj dalej „Kowalczyk Teofil – Sprawa R 1335/46 350/2023”