Pierwsza seta we „Wprost”

Wysokonakładowe i opiniotwórcze media biją się o to by zamieścić choćby wzmiankę o „Pierwszej Secie”. Ostatnio udało się to tygodnikowi opinii „Wprost” (nr z 22 stycznia 2006).